AYM: Asker kökenli diye profesöre maaşta ayrımcılık yapıldı

Kıdemli Albay Mehmet Fatih Bulucu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde (GATA) öğretim üyesi olarak vazife yaparken 2012 yılında profesör kadrosuna atandı.

2016 yılında GATA’ya bağlı eğitim hastaneleri Sıhhat Bakanlığına, yükseköğretim üniteleri ise kurulan Sıhhat Bilimleri Üniversitesine  devredildi.

Prof. Dr. Bulucu da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Gülhane Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Kolu Başkanlığında öğretim üyesi olarak misyon yapmaya devam etti.

ASKER KÖKENLİLERE 5800 EK GÖSTERGE 

2017’de rektörlük makamına başvurarak 5800 ek gösterge sayısı üzerinden hesaplanan aylığının 6400 ek gösterge sayısı temel alınarak düzeltilmesini ve aylığının buna nazaran ödenmesini talep etti.

Talebi reddedilince Yönetim Mahkemesi’ne başvurdu. Yönetim Mahkemesi Profesörün lehine karar verdi. Rektörlük istinaf yoluna başvurdu. Bölge Yönetim Mahkemesi, Yönetim Mahkemesi kararını temelden ve kesin olarak reddetti.

Bulucu, bu evrede Anayasa Mahkemesi’ne ferdi müracaatta bulundu.

“ASKERLER DAHA YÜKSEK MAAŞ ALIYOR AMA…”

Anayasa Mahkemesi, üniversiteye yazdığı müzekkere ile Prof. Dr. Bulucu ile tıpkı durumdaki öbür profesörlerin aldıkları aylık ortasında bir fark olup olmadığını sordu.

Üniversitenin yanıtına eklenen bordrolar incelendiğinde GATA’dan devredilen profesörün aylık olarak eline geçen meblağın öbür profesörlerden fazla olduğu ve bunun büyük ölçüde silahlı kuvvetler tazminatından kaynaklandığı görüldü.

Bulucu ise bu karşılığa ait görüşünde, ek göstergenin 6400 olmasının özlük haklarından bağımsız bir bahis olduğunu belirtti. Ayrıyeten ek göstergenin emeklilikte maaş kaybına yol açtığı gözetildiğinde öğretim üyeleri ortasında aylık kıyaslaması yapılmasının yanlışlı olacağını tez etti.

Yüksek Mahkeme şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu:

İÇTİHAT BİRLEŞTİRİLDİ

Başvurucununkiyle benzeri durumda olan öbür bireyler tarafından açılan davalarda farklı kararlar verilmesi üzerine sorun içtihadı birleştirme kararına husus olmuş ve içtihat, bölge yönetim mahkemesinin somut olaydaki kararı doğrultusunda birleştirilmiştir.

“ASKER DİYE 6400 YAPILMADI”

Başvurucunun 6400 ek gösterge sayısından yararlanmamasının temel sebebi GATA’dan bölüm gelmesi, öteki bir tabirle askerî kökenli olmasıdır. Müracaatçı, askerî kökenli olması sebebiyle 6400 ek gösterge sayısından yararlanamamıştır.

Başvurucunun asker kökenli olmaması hâlinde 6400 ek gösterge sayısından yararlanacağı düşünüldüğünde Anayasa’nın 35. unsuru kapsamında korunması gereken bir ekonomik menfaatinin var olduğu sonucuna ulaşılması gerekmiştir.

Başvurucunun 6400 ek gösterge sayısından yararlandırılmaması saikten bağımsız olarak farklı muamele teşkil etmektedir.

HÜKÜM: AYRIMCILIK YASAĞI İHLAL EDİLDİ

Anayasa Mahkemesi sonuçta şu kararı kurdu:

  • Mülkiyet hakkıyla irtibatlı olarak ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine ait argümanın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,
  • Anayasa’nın 35. hususunda düzenlenen mülkiyet hakkıyla irtibatlı olarak Anayasa’nın 10. unsurunda teminat alınan ayrımcılık yasağının İHLAL EDİLDİĞİNE,
  • Kararın bir örneğinin mülkiyet hakkıyla kontaklı olarak ayrımcılık yasağının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yine yargılama yapılmak üzere Ankara 17. Yönetim Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,
  • Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE 27/10/2022 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir