Ticaret Bakanlığı’nda yeni dönem: İhracat artırılacak aşırı fiyatlar frenlenecek

İş dünyası örgütleriyle işbirliğiyle çalışacağını belirten Ticaret Bakanı Bolat, üretim ve ticareti artırarak refah artışını sağlayacaklarına işaret etti.

Bolat’ın verdiği bildirilere nazaran, mal ve hizmetler ihracatında sağlanacak yükselişle cari açık güzelleştirilecek ve döviz rezervleri artırılacak. Kovid-19 salgınının ticaret piyasasında bıraktığı olumsuz tesirler kaldırılarak ve çok fiyat artışları önlenecek. Halkın satın alma gücünün korunması için enflasyonda yaşanan düşüş hızlandırılarak fiyat istikrarına öncelik verilecek.

Ticaret Bakanlığının Performans Programı ile AK Parti’nin “Türkiye Yüzyılı İçin Hakikat Adımlar” başlıklı seçim beyannamesinden yaptığı derlemeye nazaran, Bakanlığın yeni periyotta gündeminde yer alacak öteki hususlar şöyle:

“Rekabet gücü yüksek, yüksek katma bedelli ve markalı ihracatı odağına alan siyasetlere sürat verilecek. 2022 yılı sonu prestijiyle 254,2 milyar dolar olan ihracat, 2028 yılında en az 400 milyar dolara yükseltilecek. Yüksek teknolojili ve etraf dostu eserlerin ihracat içindeki hissesini artıracak, ihracatta bölgesel bağımlılığı azaltarak eser ve pazar çeşitlendirmesi desteklenecek.

Yeni ihracatçıların oluşturulması, mevcut ihracat pazarlarının geliştirilmesinin teşvik edilmesi sürdürülecek.

Yeni ihracat takviyeleri ile firmalara ve girişimcilere global ölçekte rekabet gücü kazandırılacak.

İhracatta gümrük uygulamalarını ve hudut kapılarından geçiş süreçlerini düzgünleştirmeye yönelik uygulamalar sürdürülecek.

Hizmet ihracatında sıçrama alanları teşvik edilecek, klâsik hizmetlerin yanında yeni jenerasyon hizmetlerin de potansiyel katkılarından faydalanılacak.

Mal ve hizmet ihracatı için yüksek potansiyel taşıyan Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında 18 ülkeye yönelik olarak finans, standardizasyon, lojistik, tanıtım, diplomasi üzere birçok alanda faaliyetlerle mal ve hizmet ihracatı artırılacak.

Gümrük ve ticaret süreçlerinin, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm odağında daha süratli ve daha kolay yapılır hale gelmesi sağlanacak. Gümrük kapıları ve gümrüklerin modernize ederek yenilenmesi sürdürülecek.

İhracatta Blokzincir Kullanımı Projesi ile ihracat süreçlerinde tüm gümrük ve lojistik süreçlerinin blokzincir altyapısı ile tüm paydaşlarca elektronik ortamda tek bir ekrandan yürütülmesi ve izlenmesi sağlanacak. Gümrük süreçleri, yeni teknolojiler yoluyla daha süratli, kolay ve faal yapılıp izlenir hale getirilecek.

E-ihracatın genel ihracat içindeki yüzde 1,5’lik hissesi 2030 yılında yüzde 10’a yaklaştırılacak.

Serbest bölgelerde yapılacak yeni yatırımlar ile mal ve hizmet üretim kapasitesinin gelişmesi, ihracata katkısının artırılması, yeni istihdam oluşturulması desteklenecek.

Serbest bölgelerde yeşil gücün yaygınlaştırılması hedefiyle hür bölgeler mevzuatı ve uygulamaları güncellenecek.

Batı Anadolu Özgür Bölgesi faaliyete geçirilecek, yat ve tekne imalatı konusunda yeni hür bölge kurulacak.

Bölgesel ve global “unicorn”ların oluşturulmasına yönelik 2028 yılına kadar 100 bilişim firması, e-Turquality takviye programı kapsamına alınacak.

Ülkenin taraf ya da muhatap olduğu milletlerarası mutabakatlara, kurallara ve ihracat pazarlarındaki yasal düzenlemelere ahenk ve entegrasyonun desteklenmesine devam edilecek.”

– Emisyon Ticaret Sistemi

Bakanlığın gündeminde Yeşil Mutabakat Aksiyon Planı’nın aktif formda uygulanmasına devam edilmesi de bulunuyor.

Emisyon Ticaret Sistemi’nin (ETS) hayata geçmesiyle ilgili kesimlerin rekabetçiliğini de dikkate alacak siyasetler uygulayacak, AB ile uyumluETS oluşturulması sağlanacak.

Kurulacak ETS ile karbon fiyatlama sistemleri üzere fonların ilgili dalların yeşil dönüşüm projelerine aktarılması sağlanacak. İhracatın finansmanında yeşil taksonomi ekseninde uygun şartlı kredi imkanını sağlayacak sistemler oluşturulacak.

Ülkenin global ticari entegrasyonunu artıracak, rekabetçi avantaja sahip eserlerin amaç pazarlara erişiminin kolaylaştırılmasına devam edilecek.

AB ile Gümrük Birliği Mutabakatı oluşan gereksinimler doğrultusunda güncellenecek.

Yeni jenerasyon hür ticaret muahedeleri için çalışmalar sürdürülecek ve özgür ticaret muahedeleri ağı genişletilecek.

– Yurt dışında lojistik merkezler açılacak

Yurt dışı lojistik merkezleri açılarak ihracatçıların potansiyel pazarlara ve dağıtım kanallarına erişimi hızlandırılacak. Gaye pazarlarda Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları (YLDA) kurulumlarının desteklenmesine devam edilecek. Bu yolla, ihraç eserleri son alıcısına 24-72 saat içerisinde ulaştırılacak. İhraç yüklerinin konsolide edilerek taşınması ve nakliyecilik maliyetlerinin yaklaşık yüzde 20 azaltılması sağlanacak.

Ülkenin dış ticaret kapasitesinin artırılması ve ticaret üssü olması maksadı doğrultusunda deniz yahut hava yolu ile gelen eşyanın gümrük süreç süreçlerinde elektronik entegrasyonu yaygınlaştırılacak.

Gümrük Kapıları Tahlil Programı hayata geçirilecek. Kara hudut kapılarından giriş-çıkış yapan taşıtların gümrük süreçlerinin tamamlanma mühletleri izlenecek, anlık ve ortalama araç sayısı ve süreç müddetleri takip edilecek. Böylelikle, yaşanabilecek bekleme ve gecikmeler önlenecek.

Tek Pencere Sistemi’nde süreç gören doküman sayısı artırılacak, BİLGE Gümrük Platformu hayata geçirilecek. Gümrük süreçlerine ait beyanların, tek bir elektronik erişim noktası üzerinden süratli, kolay ve inançlı formda gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Elektronik Kolay İhracat Platformu (e-KİP) hayata geçirilecek. Ülkelerin e-ticaret pazarları, değerli yurt dışı pazaryerleri, çoklu kanalları ile tüketici davranışları hakkında bilgi muhtaçlıkları tek bir platformdan karşılanacak. Yapay zeka uygulamaları dahil gelişmiş bir teknoloji altyapısıyla amaç pazar belirleme noktasında e-ihracata yönelik çevrim içi dijital danışmanlık verilmesi sağlanacak.

Ticaret sicili süreçlerinde ödemeler de dahil tüm süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesi sağlanacak.

MERSİS taşınabilir uygulaması ile ticaret sicili süreçlerinin taşınabilir aygıtlar üzerinden de yürütülmesine ve bu süreçlerin daha da kolaylaştırılmasına imkan verilecek.

Lisanslı depoculuk sistemine yönelik teşvik ve takviyeler sürdürülerek, sistem yaygınlaştırılacak.

Tüketici uyuşmazlıklarının dijital dönüşüm odağında daha süratli, kolay ve kolay bir biçimde çözülebilmesi sağlanacak.

Tüketici hakem heyetleri, 81 vilayet merkezinde olacak halde tekrar yapılandırılacak, beşeri ve dijital kapasiteyi geliştirerek müracaat ve inceleme süreçleri kolaylaştırılacak.

Tüketici şikayetlerinin direkt ilgili firmalara iletilebilmesini sağlayacak altyapı oluşturulacak, uyuşmazlık tahlillerinin mümkün olan en kısa müddette gerçekleşmesi sağlanacak.

Tüketicilerin sıhhat ve güvenliklerinin korunması emeliyle gerçekleştirilen kontroller ve firmaların bilgilendirilmesi hedefiyle yürütülen rehberlik faaliyetleri artırılacak ve tüketici eserlerinde güvensizlik oranı sıfıra indirilecek.

Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalarına yönelik mevzuat, başta dijital mecralar olmak üzere, reklam dalının genişlediği tüm alanlara uyumlu hale getirilecek. Çocuklar ve yaşlılar öncelikli olmak üzere hassas tüketici kümelerine özel tedbirler alınacak.

Başta dijital ve teknoloji temelli piyasalar olmak üzere tüm piyasalarda rekabet ihlallerinin tespitinde ve soruşturma süreçlerinin yürütülmesinde aktiflik artırılacak.

Tüm kesimlerde yürütülen rekabet soruşturmalarında faal işbirliği, uzlaşma ve taahhüt sistemlerinin kullanılması sağlanacak. Dijital ve teknoloji temelli piyasalarda mevzuat çalışmaları, birleşme devralmaların denetimi, dal incelemeleri ve soruşturmalar ile etkin rol alınması, dijital piyasalarda hem platformlar ortasındaki hem de platform içi rekabetin teşvik edilmesi gayesiyle gerekli düzenleme ve denetlemelerin yapılması sağlanacak.

Yürütülen Çevrimiçi Reklamcılık Kesim ve Taşınabilir Ekosistemlere Ait Dal incelemeleri kapsamında incelenen pazarlarda rekabetin tesisi için gerekli adımlar atılacak.

Cari istikrarın güzelleştirilmesi gayesiyle, yenilenerek piyasaya tekrar arz edilen eserlerin kapsamı genişletilecek, kullanılmış elektronik eserlerin tekrar iktisada kazandırılması sağlanacak.

Kaçakçılıkla çaba kapsamında gümrük yönetimlerinde yerli ve ulusal teknolojilerin kullanımı yaygınlaştırılacak. MİLTAR Projesi’yle seri üretimine geçilen yerli ve ulusal araç ve konteyner tarama sistemleri, gümrük yönetimleri başta olmak üzere, öbür kurumlara yaygınlaştırılacak ve ihracat potansiyeli geliştirilecek.

Yeni Kuşak Dış Ticarette Risk Temelli Denetim Sistemi (TAREKS) kurularak, eser güvenliği kontrolleri dış ticarette daha aktif yapılacak.

Piyasa nezareti ve kontrolü ile eser güvenliği mevzuatı, yeşil dönüşüm, döngüsel iktisat ve yapay zeka üçgeninde aktüel hale getirilecek. Piyasa nezareti ve kontrolü konusunda yetkili kurumların faal uyum içinde misyon yapmalarını sağlayıcı önlemler hayata geçirilecek.

– Esnafın büyük firmalara iş yapması desteklenecek

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında kooperatiflerin üretim ve istihdama yönelik projeleri desteklenmeye devam edilecek.

Esnaf ve sanatkarların kümelenmelerini ve kooperatifleşmelerini kolaylaştıracak adımların desteklenmesi sürdürülecek.

Esnaf ve sanatkarların birebir ya da emsal iş kollarında birlikte ya da tamamlayıcı biçimde büyük firmalara iş yapmalarını sağlayacak teşebbüsleri desteklenecek. Esnaf ve sanatkarların nitelikli iş gücü temin etme ve yetiştirme süreçleri yeni bir bakış açısıyla ele alınacak.

Mevcut kurumsal yapı, esnafın meselelerini makro seviyede daha süratli biçimde ele alabilecek formda gözden geçirilecek. Bu çerçevede meslek kuruluşlarının kurumsal ve finansal yapıları güçlendirilerek esnafa daha aktif hizmet vermeleri sağlanacak.

Hazine dayanaklı kullandırılan kredilerde imalat bölümüne, ihracata, markalaşmaya, e-ticarete yönelen esnaf ve sanatkarlara ek faiz dayanağı sağlanacak.

Esnaf ve sanatkarlar için tüketimin yenilenebilir güçten sağlanması konusunda yatırım teşvik modelleri geliştirilecek. Esnaf ve sanatkarlara ihracat süreçleri, girişimcilik, AR-GE ve yenilikçilik ile devlet yardımları hakkında eğitim, danışmanlık ve bilgi takviyesi sağlamak üzere 81 vilayette bahis ile ilgili eğitimler düzenlenmesi sağlanacak.

Esnafın e-ticaret ve e-ihracat pazarlarına erişimlerini kolaylaştıracak programlar hayata geçirilecek. Ahilik Sandığı etkin biçimde kullanılarak esnaf ve sanatkarların piyasada iş yaparken daha inançlı biçimde faaliyet göstermelerine imkan tanınacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir